Produkter   » Böcker » Produkt

Från Manet till Gauguin - Fransk konst på Zorns tid

Från Manet till Gauguin - Fransk konst på Zorns tid

Få perioder i den västerländska konsthistorien har blivit mer omskrivna än det franska 1800-talet, med riktningar som romantiken, realismen, impressionismen och symbolismen. Mest fokus har förstås ägnats impressionismen och dess förgrundsgestalter. Konstnärer som Edgar Degas, Claude Monet och August Renoir är numera kända storheter och deras betydelse för den moderna konstens utveckling är oomstridd.

Länge var impressionismens ställning sådan att den närmast hade monopol på historieskrivningen, men under de senaste decenierna har en förändring dock skett. Fokus har även kommit att riktas mot de konstnärer som hamnat i kölvattnet på impressionismen, men som i själva verket var de som dominerade konstscenen i tredje republikens Paris. De var de som hyllades av samtiden, fick motta hedersbetygelser och gavs statliga monumentaluppdrag. Stilistiskt har de kallats juste milieu-konstnärer, medelvägens målare. I deras verk kunde man skönja influenser från impressionismen, men de övergav aldrig helt sin klassicistiska skolning. För de svenska målarna i Paris var det juste milieu-konstnärerna som blev de främsta förebilderna.

Målningar, teckningar och grafiska blad Zorn förvärvat, inte minst av tidens juste milieu-konstnärer, vittnar om att han var väl orienterad i den samtida franska konsten och var hans preferenser låg. Utställningen Från Manet till Gauguin - fransk konst på Zorns tid vill ge ett smakprov på allt det Zorn kunde se och uppleva under sina år i Paris.

 

Denna katalog är framtagen i samband med utställningen Från Manet till Gauguin - Fransk konst på Zorns tid som visas i Zornmuseet 12 juni - 5 september 2021.

 

Författare J. Cederlund, J. Langran, T. Gunnarsson
Utgivare Zornmuseet, 2021
Antal sidor 102. Häftad.
Storlek 24,2 x 17 cm
Språk Svenska
ISBN 978-91-983701-4-0


Artnr: Benämning: Pris: Antal:
1378 Från Manet till Gauguin - Fransk konst på Zorns tid 175 :-/st

Tillbaka